Zbigniew Czyrny
Wykształcenie:
 • 1980-1984 – XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Warszawie,
 • 1984-1986 – studia na wydziale elektroniki Politechniki Warszawskiej, w 1986 rezygnacja w czasie trzeciego semestru,
 • 1986-1992 - studia na I Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie,
 • 1992 - Cambridge Certificate of Proficiency in English,
 • 1992–1993 - staż podyplomowy w Szpitalu Klinicznym Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie,
 • 1995 - I stopień specjalizacji w zakresie Medycyny Nuklearnej,
 • 1998 – Certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego,
 • 2003 - II stopień specjalizacji w zakresie Medycyny Nuklearnej.

Ważniejsze staże i szkolenia naukowe:
 • 1994 - 6 tygodniowy staż w Klinice Radiologii Uniwersytetu La Sapienza w Rzymie (Szpital Umberto I °) - szkolenie w zakresie rezonansu magnetycznego (RM) układu ruchu pod kierunkiem dr Marco Mastantuono.
 • 25.04 – 30.04.1994 Kurs podstawowy w zakresie „Podstawy Diagnostyki Ultrasonograficznej”. Zakład Diagnostyki Obrazowej II Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie.
 • 20.05 – 23.05.1995 European Associacion of Nuclear Medicine. 1st Seminar of European School of Nuclear Medicine. Warszawa.
 • 18.09 – 23.09.1995 Kurs doskonalący w zakresie „Medycyna Nuklearna”. Pracownia Medycyny Nuklearnej i Rezonansu Magnetycznego AM w Warszawie.
 • 16.10 – 28.10.1995 Kurs podstawowy w zakresie „Medycyna Sportowa”. Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie.
 • 1996 - 2 miesięczny staż w klinice Medycyny Nuklearnej szpitala Sant Pau y Santa Creu Barcelona, Hiszpania. Kierownik prof. Ignasi Carrio. W tym samym okresie szkolenie również w zakresie scytnygrafii układu ruchu w Pracowni Medycyny Nuklearnej Prywatnego Centrum Diagnostycznego CETIR, Barcelona, Hiszpania.
 • 04-06 Maja 2000 - 9th Panther Sports Medicine Symposium, Pittsburgh, USA.
 • 23-27 wrzesień 2002 - International Skeletal Society 29th Annual Refresher Course. Geneva, Switzerland.

Droga zawodowa:
 • W latach 1993 - 2001 asystent Prof. Wiesława Jakubowskiego w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej II Wydziału Warszawskiej Akademii Medycznej w Warszawie. W tym okresie kształciłem się w zakresie medycyny nuklearnej, RM narządu ruchu, USG stawu kolanowego (dr Małgorzata Serafin-Król), USG jamy brzusznej i szyi.
 • W latach 1995-2000 asystent w pracowni USG Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej przy ul. Wawelskiej w Warszawie, wykonujący badania USG układu ruchu.
 • W latach 2000 do 2006 kierownik pracowni diagnostyki obrazowej w Sport Medica S.A., Warszawa. Diagnostyka w zakresie USG i RM układu ruchu. Od roku 2004 jako współpracownik w ramach prywatnej praktyki lekarskiej.
 • Od stycznia 2007 – Praktyka prywatna, głównie w gabinecie High-Med, ul.Kasprowicza Jana 27 lok. 2, 01-817 Warszawa.

Aktywność dydaktyczna i naukowa:
 • W latach 1998-2003 wykładowca II wydziału Lekarskiego Warszawskiej Akademii Medycznej gdzie prowadziłem wykłady dla studentów z zakresu scyntygrafii układu ruchu.
 • Od 1999 roku wykładowca na szkoleniach z zakresu USG układu ruchu organizowanych przez Polskie Towarzystwo Ultrasonografii.
 • W latach 2000-2002 Kierownik grantu naukowego przyznanego przez Komitet Badań Naukowych (nr grantu KBN 4 P05E 102 18). Projekt ten nosi tytuł: „Ocena przydatności badania USG z zastosowaniem techniki Kolor i Power Doppler w badaniu artropatii hemofilowej stawu kolanowego oraz monitorowaniu jej leczenia u dzieci”. Prace badawcze w ramach tego projektu przeprowadzono na bazie dwóch ośrodków akademickich: Zakładu Diagnostyki Ultrasonograficznej II Wydziału Lekarskiego Warszawskiej Akademii Medycznej (kierownik: Prof. Wiesław Jakubowski) oraz Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii I Wydziału Lekarskiego Warszawskiej Akademii Medycznej (kierownik; Prof. Roma Rokicka-Milewska).

SPIS PUBLIKACJI WYDANYCH DRUKIEM:

1. Czyrny Z, Serafin-Król M; „Współczesne metody obrazowania chrząstki szklistej stawu kolanowego”. Medycyna Sportowa, XII 1998, rok XIV, nr 89,

2. Białoszewski D, Czyrny Z, Serafin-Król M; „Wczesne rozpoznawanie uszkodzeń chrząstki stawowej stawów międzykręgowych lędźwiowego odcinka kręgosłupa”. Medycyna Sportowa I/1999, rok XV, nr 90,

3. Czyrny Z; „Badania obrazowe w diagnostyce chrząstki stawowej”; Acta Clinica, Tom 1, numer 1, marzec 2001,

4. Czyrny Z; „Diagnostyka uszkodzeń więzadeł krzyżowych w badaniu rezonansu magnetycznego”, Acta Clinica, tom 1, nr 4, grudzień 2001,

5. Czyrny Z; „Możliwości badania USG w diagnostyce uszkodzeń więzadeł krzyżowych”, Acta Clinica, tom 1, nr 4, grudzień 2001,

6. Czyrny Z, „Zmiany Towarzyszące uszkodzeniom więzadeł krzyżowych w obrazie rezonansu magnetycznego”; Acta Clinica, tom 1, nr 4, grudzień 2001

7. Klukowska A, Czyrny Z, Laguna P, Brzewski M, Serafin-Król, Rokicka-Milewska R, „Correlation between clinical, radiological and ultrasonographical image of knee joints in children with haemophilia; Haemophilia”. 2001 May;7(3):286-92,

8. Czyrny Z; Ultrasonografia ścięgna Achillesa – anatomia i patologie, Acta Clinica, tom 2, nr 3, jesień 2002,

9. Klukowska A, Czyrny Z, Łaguna P, Brzewski M, Serafin-Król M, Rokicka-Milewska R; Zmiany w stawach kolanowych u dzieci chorych na hemofilię w badaniach obrazowych. Acta Haematologica Polonica, 2002, 33, Nr 1.

10. Ciszkowska-Łysoń B, Czyrny Z; „Planowanie badania rezonansu magnetycznego kolana”; Acta Clinica, tom 3, nr 3, jesień 2003.

11. Czyrny Z; „Diagnostyka ultrasonograficzna częściowych zerwań ścięgna Achillesa”. Acta Clinica, tom 3, nr 3, jesień 2003.

12. Śmigielski R, Czyrny Z, Pronicki M, Jopek R, Zdanowicz U, Bień M; „Powikłanie po leczeniu operacyjnym Częściowego uszkodzenia ścięgna Achillesa u zawodowego piłkarza nożnego – prezentacja przypadku. Acta Clinica, tom 3, nr 4, jesień 2003.

13. Czyrny Z; „Technika wprowadzenia leków do kaletki ścięgna Achillesa”, Acta Clinica, tom 3, nr 4, jesień 2003.

14. Bień M, Czyrny Z, Nurzyński P; „Radiologiczne obrazowanie stawu rzepkowo-udowego – zdjęcie osiowe rzepki w projekcji Merchanta”; Acta Clinica, tom 4, nr 1, wiosna 2004.

15. Biernat-Kałuża E, Śmigielski R, Czyrny Z; „Zapalenie ścięgna Achillesa w przebiegu seronegatywnych spondyloartropatii”, Acta Clinica 3/2003

16. Czyrny Z; Rozdział "Diagnostyka USG tkanek miękkich i narządu ruchu" w książce „Ultrasonografia w gabinecie lekarza rodzinnego” pod redakcją prof. W. Jakubowskiego. Str. 277-302

17. Czyrny Z; „Diagnostyka ultrasonograficzna mięśni kończyny dolnej na przykładzie wybranych grup mięśniowych", Acta Clinica 3/2004


18. Serafin-Król M, Ciechomska A, Czyrny Z, Szymanek R, Jakubowski W, Tłustochowicz W; „Ocena przydatności badania ultrasonograficznego z opcją kolorowego Dopplera i Dopplera mocy z zastosowaniem środka kontrastowego w diagnostyce chorób błony maziowej”. Ultrasonografia nr 18, 2004

19. Bień M, Czyrny Z; “Technika podawania leków do kaletki podbarkowej pod kontrolą obrazu USG”. Acta Clinica. 4/2005

20. Czyrny Z; “US and MR imaging of the postoperative knee”. European Journal of Radiology. 2007 Apr;62(1):44-67. Epub 2007 Mar 6. PMID: 17344010

21. Czyrny Z, Greenspan A.; “Osgood-Schlatter Disease: A New Perspective and Classification Based on Ultrasonography”. Ultrasonografia vol.9, 38, 2009

22. Czyrny Z; “Osgood-Schlatter disease in ultrasound diagnostics - a pictorial essay”. Medical Ultrasonography 2010, Vol.12, no.4, 323-335

23. Czyrny Z; “Dlaczego mierzymy wysokość ustawienia rzepki?”. Ogólnopolski Przegląd Medyczny, 9-10/2010

24. Redakcja naukowa polskiego wydania książki: Mike Bradley, Paul O'Donnell; “Ultrasonograficzny atlas anatomii mięśniowo-szkieletowej”. Cambridge University Press, Medipage. Wydanie polskie. Warszawa 2007

25. Czyrny Z; "Obraz USG i histologiczny entezopatii w obrębie pięty, czyli co to są „ostrogi piętowe” i co z tego wynika" ("Sonographic and histological appearance of heel enthesopathy, what the “heel spurs” really are and what are their consequences The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 2 (18) 2010
UWAGA: tłumaczenie angielskie artykułu (nie przedstawione przez redakcję do wglądu przed drukiem) zawiera poważne błędy merytoryczne. WARNING: english translation of the article (not presented to the author before printing) contains serious mistakes.

26. Czyrny Z, Greenspan A; "Osgood-Schlatter Disease: effectiveness of US Imaging". OSTEOLOGIAI KÖZLEMÉNYEK, 2011/2

27. Czyrny Z; "Ultrasonografia ścięgna Achillesa – anatomia i patologie". The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 5/2011

28. Czyrny Z; "Nowe spojrzenie na histologię i anatomię mięśni – wyniki analiz histologicznych, anatomicznych oraz badań ultrasonograficznych" ("Muscles – histology, micro/macroanatomy and US anatomy, a brand new perspective".) Ultrasonografia Vol.12, 48, 2012

29. Czyrny Z; "Anatomia diagnostyczna i diagnostyka patologii strefy entezy pierścienia rotatorów." ("Diagnostic anatomy and diagnostics of enthesal pathologies of the rotator cuff".) Journal of Ultrasonography 2012; 12: 178–187


30. Dębek A, Nowicki P, Czyrny Z; "Zastosowanie ultrasonografii w diagnostyce bólu bocznego przedziału stawu łokciowego i bliższego końca przedramienia". ("Ultrasonographic diagnostics of pain in the lateral cubital compartment and proximal forearm".) Journal of Ultrasonography 2012; 12: 188-201

31. Czyrny Z "O systemach ścięgnistych mięśni. Kończyna Górna". Spectrum Media; Warszawa 2014. ISBN 978-83-938977-0–4".

32. Dębek A,Czyrny Z, Nowicki P; "Zmiany patologiczne ręki w badaniu ultrasonograficznym. ("Sonography of pathological changes in the hand"). Journal of Ultrasonography 2014; 14: 74–88

33. Czyrny Z, Bartłomiej Kordasiewicz, Maciej Kiciński,Małgorzata Brzozowska; "Anatomia makroskopowa i ultrasonograficzna warstw stożka rotatorów".Journal of Ultrasonography 2012; 12: 178–187

33. Czyrny Z, Bartłomiej Kordasiewicz, Maciej Kiciński,Małgorzata Brzozowska; "Macroscopic and ultrasonographic anatomy of the rotator cuff layers".Journal of Ultrasonography 2012; 12: 178–187

34. Czyrny Z; "(2021) On Tendinous Systems of Muscles. - A Histology-US Correlation. J Surg 6: 1395. DOI: 10.29011/2575-9760.001395

34. Czyrny Z; " Tłumaczenie polskie (2021) On Tendinous Systems of Muscles. - A Histology-US Correlation. J Surg 6: 1395. DOI: 10.29011/2575-9760.001395Spis wykładów, wystąpien ustnych na sympozjach, kongresach, kursach, w tym autorskich:

1. Serafin-Król M, Ściński T, Czyrny Z, Łakomiec B, Śmigielski R, Surowiecki R; Badanie za pomocą rezonansu magnetycznego uszkodzeń łąkotkowo-torebkowych I więzadłowych stawu kolanowego – porównanie z obserwacjami klinicznymi – Książka Streszczeń. Kongres Traumatologii Sportowej, Warszawa, 29-30.03.1996

2. Serafin-Król M, Ściński T, Czyrny Z, Łakomiec B, Surowiecki R; Rola badania ultradźwiękowegow diagnostyce urazów sportowych stawu kolanowego – Książka Streszczeń. Kongres Traumatologii Sportowej, Warszawa, 29-30.03.1996

3. Czyrny Z, Serafin-Król M, Rogala J, Ściński T, Adamczyk G; Dynamiczna scyntygrafia kostna w badaniu przewlekłych bólów stawu kolanowego związanych z przeciążeniami sportowymi – Książka Streszczeń. Kongres Traumatologii Sportowej, 29-30.03.1996 Warszawa,

4. Czyrny Z; Badanie obrazowe w diagnostyce chrząstki stawowej”. Materiały I Międzynarodowego Sympozjum, Warszawa 17.02.2001 Zaproszony wykładowca.

5. Czyrny Z; “Ultrasound of the patellofemoral joint” Euroson School, Timisoara, Rumunia. 26th - 27th of May, 2001. Zaproszony wykładowca.

6. Czyrny Z, Śmigielski R, Biernat-Kałuża E, Bień M; “Ultrasonographic follow-up evaluation of Achilles tendinitis treated with ultrasound guided steroid injections into a retrocalcaneal bursa”. 10th Annual Meeting of the European Society of Musculoskeletal Radiology – Abstract Book, Aarhus Denmark, 13-14.07.2003. Prezentacja ustna.

7. Czyrny Z; „Choroby, uszkodzenia i dysfunkcja stawu skokowego i ścięgna piętowego”. Akademia Zdrowia Narządu Ruchu – zeszyt nr 1. Wybrane zagadnienia obrazowania ścięgna Achillesa I okolicy stawu skokowo-goleniowego; s.18-23 : Warszawa 2003. Zaproszony wykładowca.

8. Ciszkowska-Łysoń B, Czyrny Z; „Metody diagnostyczne stosowane w badaniach układu mięśniowo-szkieletowego w przebiegu seronegatywnych zapaleń stawów”. Wybrane zagadnienia z reumatologii w praktyce klinicznej; Akademia Zdrowia Narządu Ruchu – zeszyt nr 3, s.18-23 : Warszawa 2003. Zaproszony wykładowca.

9. Czyrny Z; Klukowska A, Brzewski M, Łaguna P, Rokicka-Milewska R; “Correlation between magnetic resonance (MRI) and ultrasound (US) in the assessment of the knee arthropathy in hemophilic children” - wystąpienie ustne. 10th Annual Meeting of the European Society of Musculoskeletal Radiology – Abstract Book, 13-14.07.2003 Aarhus Denmark.

10. Ciszkowska-Łysoń B, Czyrny Z; “MRI visualization of cartilage of patello-femoral joint: Utility of STIR sequence” - wystąpienie ustne. European Congress of Radiology, 05-09.03.2004, Wiedeń.

11. Czyrny Z, “Ultrasonographic evaluation of the repaired and transplanted meniscus” - wystąpienie ustne, 6th EFORT Congress in Helsinki, EFOST Session. June 4th - 10th, 2003.

12. Czyrny Z, Śmigielski R, Chomicki-Bindas P; “Ultrasonographic evaluation of the femoral groove angle”. 3rd Congress of the European Federation of Sport Traumatology Societies – Abstract Book, Monaco 01-03.05.2003. Prezentacja Ustna.

13. Czyrny Z, Śmigielski R, Bień M; “Ultrasonographic evaluation of Achilles tendon tears”. 3rd Congress of the European Federation of Sport Traumatology Societes – Abstract Book, Monaco 01-03.05.2003. Plakat.

14. Czyrny Z; “Invasive ultrasound guided procedures in the musculoskeletal system”; Euroson School, 17-18.05.2003 Constanta, Rumunia. Zaproszony wykładowca.

15. Czyrny Z; “US diagnostics of the Achilles tendon partial tears” - wystąpienie ustne; 4th Congress of the European Federation of Sport Traumatology Societies – Abstract Book, Madrid, 1–3 April 2004.

16. Czyrny Z, Krakowskie Spotkanie Radiologiczne KSR '04 "Diagnostyka stawu kolanowego", 15-17 października 2004, Szczyrk. Kierownik naukowy, wykładowca.

17. Ciszkowska-Łysoń B, Czyrny Z, “Patello-femoral joint soft tissue lesions accompanying anterior cruciate ligament injuries – evaluation in magnetic resonance imaging” - wystąpienie ustne, Abstract book of 11th ESSKA Congress, 4th World Congress on Sport Trauma, Ateny 5-8 Maja 2004.

18. Ciszkowska-Łysoń B, Czyrny Z, Bień M; “Utility of STIR sequence in MRI visualisation of cartilage of patello femoral joint” - wystąpienie ustne, Abstract book of 11th ESSKA Congress, 4th World Congress on Sport Trauma, Ateny 5-8 maja 2004

19. Biernat-Kałuża E, Śmigielski R, Czyrny Z, Mioduszewski A; “Achilles tendon pathology in professional sportsmen and reactive arthritis”, - wystąpienie ustne, Abstract book of 11th ESSKA Congress, 4th World Congress on Sport Trauma, Ateny 5-8 maja 2004

20. Śmigielski R, Zdanowicz U, Czyrny Z, Chomicki-Bindas P; „Complete ruptures of the proximal adductor muscles in professional soccer players”- wystąpienie ustne, Abstract book of 11th ESSKA Congress, 4th World Congress on Sport Trauma, 5-8 maja 2004 Ateny.

21. Bień M, Czyrny Z; Epidemiology of Achilles tendinopathy” - wystąpienie ustne, Abstract book of 11th ESSKA Congress, 4th World Congress on Sport Trauma, 5-8 maja 2004 Ateny.

22. Ciszkowska-Łysoń B, Czyrny Z, “MRI of patellar retinaculum lesions accompanying anterior cruciate ligament injuries” - wystąpienie ustne. Abstract book of the 3rd European Congress of Sport Traumatology, EFOST, Madryt 2004

23. Ciszkowska-Łysoń B, Czyrny Z, “MRI visualisation of patello-femoral joint: utility of STIR sequence” - wystąpienie ustne; Abstract book (B-583), ECR Congress 5-9.03.2004, Wiedeń

24. Czyrny Z, “Ultrasonographic diagnostics of muscle tears”. 3rd Congress of Asia-Pacific Knee Society, Ankara 01-04.11.2004. Zaproszony wykładowca.

25. Adamczyk G, Kostera-Pruszczyk A, Czyrny Z, Chomicki-Bindas P; „The importance of precise pre-operative localization of ulnar nerve entrapment at the elbow in sportsmen population by EMG short segment study and US due to common presence of atypical muscle groups”, 9th Congress of the International Federation of Societies for Surgery of the Hand, 13-17.07.2004 Budapest. Prezentacja ustna.

26. Czyrny Z; “Diagnostyka pooperacyjna RM więzadła krzyżowego przedniego” – zaproszony wykładowca. Sympozjum „Więzadło krzyżowe przednie – problemy i kontrowersje w diagnostyce i leczeniu”, 26.02.2005 Wrocław

27. Ciszkowska-Łysoń B, Czyrny Z, Śmigielski R, Mioduszewski A: “Importance of linear subchondral bone edema MRI knee examination” - wystąpienie ustne. Abstract book (B-566) of the ECR Congress, 04-08.03.2005 Wiedeń

28. Czyrny Z; "Muscle: Sport related pathology". European Society of Muscoskeletal Radiology (ESSR) Sport Medicine Imaging Subcommitee, 4th Educational Course – zaproszony wykładowca. 22.10.2005, Kraków.

29. Czyrny Z; "Tendons: Sport related pathology". European Society of Muscoskeletal Radiology (ESSR) Sport Medicine Imaging Subcommitee, 4th Educational Course – zaproszony wykładowca. 22.10.2005, Kraków.

30. Czyrny Z; “Diagnostyka ultrasonograficzna stawu łokciowego”; Międzynarodowe Sympozjum "Współczesne metody leczenia urazów i chorób stawu łokciowego" – zaproszony wykładowca. 6-7.10.2006 Warszawa.

31. Czyrny Z, „Ultrasound diagnostiscs of the muscles” – zaproszony wykładowca; 8th Congress of International Society for Musculoskeletal Ultrasound, 20-23.09.2006 Warszawa

32. Czyrny Z, “ Musculo-tendinous unit structure” – zaproszony wykładowca. 3rd International Congress „Modern Technologies in Traumatology&Orthopedics”, People’s Friendship University of Russia, 25-27.10.2006 Moskwa.

33. Czyrny Z, „Diagnostyka USG choroby Osgood-Schlattera” – wystąpienie ustne. VII Sympozjum Ortopedyczno-Radiologiczne „Diagnostyka obrazowa w ortopedii”, 9-11.11.2006 Wdzydze Kiszewskie.

34. Czyrny Z, Pronicki M; „The new concept of microanatomical and macroanatomical musculotendinous unit's structure” – wystąpienie ustne. First International Congress of Mini-Invasive Foot and Ankle Surgery, 8-9.06.2007 Bordeaux/Arcachon, Francja

35. Czyrny Z; „Muscle's tear patterns based on the "core tendon" concept of microanatomical and macroanatomical musculotendinous unit's structure.” – wystąpienie ustne. First International Congress of Mini-Invasive Foot and Ankle Surgery, 8-9.06.2007 Bordeaux/Arcachon, Francja

36. Czyrny Z; „The new myotendinous stretch-type tear scale” – wystąpienie ustne. First International Congress of Mini-Invasive Foot and Ankle Surgery, 8-9.06.2007 Bordeaux/Arcachon, Francja


37. Czyrny Z; „Pięta Haglunda - historia, nowoczesna diagnostyka i leczenie” – wystąpienie ustne. VIII Sympozjum Ortopedyczno - Radiologiczne DIAGNOSTYKA OBRAZOWA W ORTOPEDII, Wdzydze Kiszewskie, 8-10.11.2007

38. Czyrny Z; „Choroba Severa - historia, nowoczesna diagnostyka i leczenie” – wystąpienie ustne. VIII Sympozjum Ortopedyczno - Radiologiczne DIAGNOSTYKA OBRAZOWA W ORTOPEDII, Wdzydze Kiszewskie, 8-10.11.2007

39. Czyrny Z; „Analiza przyczyn dolegliwości okolicy podeszwowej pięty w oparciu o anatomię i nowoczesna diagnostykę obrazową” – wystąpienie ustne. VIII Sympozjum Ortopedyczno - Radiologiczne DIAGNOSTYKA OBRAZOWA W ORTOPEDII, Wdzydze Kiszewskie, 8-10.11.2007

40. Czyrny Z; „Torbiel Bakera czyli dlaczego William Morrant Baker przewraca się w grobie” – wystąpienie ustne. VIII Sympozjum Ortopedyczno - Radiologiczne DIAGNOSTYKA OBRAZOWA W ORTOPEDII, Wdzydze Kiszewskie, 8-10.11.2007

41. Czyrny Z; „Anatomia RM więzadła krzyżowego przedniego w kontekście posadowienia kanałów dla przeszczepu więzadła” – wystąpienie ustne. VIII Sympozjum Ortopedyczno - Radiologiczne DIAGNOSTYKA OBRAZOWA W ORTOPEDII, Wdzydze Kiszewskie, 8-10.11.2007

42. Czyrny Z; „Rezonans Magnetyczny (MR) w diagnostyce układu kostno – stawowego” – wykład. Kurs Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Nr 1-726-02-003-2008:„Wybrane zagadnienia z rentgenodiagnostyki” – kurs specjalizacyjny wprowadzający dla radiologów. Termin kursu: 11/02/2008 – 22/02/2008. Kierownik kursu: prof. dr hab. med. Jerzy Walecki.

43. Czyrny Z; "Sonography in sports medicine" – zaproszony wykładowca.Euroson 2008, Timosoara, Romania 31/05/2008-03/06/2008, POSTGRADUATE COURSE OF MUSCULOSKELETAL ULTRASONOGRAPHY.

44. Czyrny Z; "Anatomy and ultrasonographic diagnostics of the cruciate ligaments" – zaproszony wykładowca.Euroson 2008, Timosoara, Romania 31/05/2008-03/06/2008, POSTGRADUATE COURSE OF MUSCULOSKELETAL ULTRASONOGRAPHY.

45. Czyrny Z; "Wybrane elementy diagnostyki więzadeł i przestrzeni maziowych stawu kolanowego w badaniu USG", "Diagnostyka Więzadła krzyżowego przedniego po zabiegu rekonstrukcji. Wydolność a posadowienie kanałów", "Diagnostyka USG stożka rotatorów i kompleksu torebkowo-więzadłowego stawu ramiennego" – zaproszony wykładowca.Spotkanie naukowo-szkoleniowe Oddziału Świętokrzyskiego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Krzyżanowice Dolne, 07/06/2008

46. Czyrny Z; "Diagnostyka obrazowa kolana", wykład na kursie Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego nr 1-726-02-004-2008. 10/10/2008.

47. Czyrny Z; "Badanie USG w ocenie patologii tkanek miękkich narządu ruchu". Wykład, Szkoła Radiologii Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radilogicznego, Kielce 24-25.10.2008

48. Czyrny Z; "Anatomia diagnostyczna RM i USG barku ze szczególnym uwzględnieniem stożka rotatorów i kompleksu torebkowo-więzadłowego". Wystąpienie ustne, IX Sympozjum Ortopedyczno-Radiologiczne Diagnostyka Obrazowa w Ortopedii, Wdzydze Kiszewskie 6-8/11/2008

49. Czyrny Z, Pronicki M; "Budowa histologiczna i anatomiczna mięśni oraz jej znaczenie w diagnostyce i leczeniu". Wystąpienie ustne, IX Sympozjum Ortopedyczno-Radiologiczne Diagnostyka Obrazowa w Ortopedii, Wdzydze Kiszewskie 6-8/11/2008

50. Czyrny Z; "Diagnostyka obrazowa stawu rzepkowo-udowego". Wystąpienie ustne, IX Sympozjum Ortopedyczno-Radiologiczne Diagnostyka Obrazowa w Ortopedii, Wdzydze Kiszewskie 6-8/11/2008

51. Czyrny Z; "Diagnostyka USG kolana - choroba Osgood-Schatera". Konferencja naukowo-szkoleniowa "Współczesne zagadnienia diagnostyki obrazowej układu mięśniowo-szkieletowego",Warszawa 25-26 września 2009. Zaproszony wykładowca.

52. Czyrny Z; "Diagnostyka USG kolana". Kurs "Musculoskeletal Sonography Course for Rheumatologists" Warszawa 29.09-02.10.2009. Zaproszony wykładowca i instruktor.

53. Czyrny Z; "Diagnostyka RM i USG stawu biodrowego". XIII Szkoła Rezonansu Magnetycznego "Diagnostyka Układu Mięśniowo - Kostnego w Rezonansie Magnetycznym" Centrum Kongresowe, Jachranka 77, 8-10 października 2009. Zaproszony wykładowca.

54. Czyrny Z; "Diagnostyka obrazowa kolana". Kurs CMKP 1-726-02-004-2009, 20 października 2009. Zaproszony wykładowca.

55. Czyrny Z; "Choroba Osgood-Schlattera, prezentacja przypadku przebudowy uszkodzenia o typie zamkniętej delaminacji jądra kostnienia guzowatości kości piszczelowej w obserwacji 14 miesięcznej.". Wystąpienie ustne, X Sympozjum Ortopedyczno-Radiologiczne Diagnostyka Obrazowa w Ortopedii, Wdzydze Kiszewskie 12-14/11/2009

56. Czyrny Z; "Diagnostyka USG i obraz histopatologiczny entezopatii". Wystąpienie ustne, X Sympozjum Ortopedyczno-Radiologiczne Diagnostyka Obrazowa w Ortopedii, Wdzydze Kiszewskie 12-14/11/2009

57. Czyrny Z; "Diagnostyka RM kolana". Sympozjum Szkoleniowe "Diagnostyka RM stawu kolanowego". Katedra Radiologii Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Kraków 21 listopada 2009. Sympozjum autorskie (prowadzący/wykładowca).

58. Czyrny Z; „Obraz USG i histologiczny entezopatii w obrębie pięty, czyli co to są „ostrogi piętowe” i co z tego wynika” – wystąpienie ustne, zaproszony wykładowca. KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOPY I STAWU SKOKOWO-GOLENIOWEGO, Jastarnia 22-24.04.2010

59. Czyrny Z; „Diagnostyka USG stopy w neuralgii Mortona” – wystąpienie ustne, zaproszony wykładowca. KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOPY I STAWU SKOKOWO-GOLENIOWEGO, Jastarnia 22-24.04.2010

60. Czyrny Z; „Budowa histologiczna i anatomiczna mięśnia trójgłowego łydki oraz jej implikacje diagnostyczno-kliniczne” – wystąpienie ustne, zaproszony wykładowca. KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOPY I STAWU SKOKOWO-GOLENIOWEGO, Jastarnia 22-24.04.2010

61. Czyrny Z; SYMPOZJUM "Anatomia i diagnostyka USG jednostek mięśniowo-ścięgnistych” – sympozjum autorskie (prowadzący/wykładowca). Organizator - Cedus. Warszawa 26.06.2010

62. Czyrny Z; „Anatomia kolana” – wystąpienie ustne, XXXIX Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego. Szczecin 27-29 maja 2010

63. Czyrny Z; „Diagnostyka uszkodzeń towarzyszących zerwaniu więzadła krzyżowego przedniego w badaniu MR” – wystąpienie ustne, XXXIX Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego. Szczecin 27-29 maja 2010

64. Czyrny Z; „Badanie dynamiczne USG w wybranych patologiach układu mięśniowo-szkieletowego” – wystąpienie ustne, XXXIX Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego. Szczecin 27-29 maja 2010

65. Czyrny Z; „Anatomia diagnostyczna (makroskopowa, USG i MR) stożka rotatorów” – wystąpienie ustne, XXXIX Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego. Szczecin 27-29 maja 2010

66. Czyrny Z; „James Warren Sever - jądro kostnienia guza kości piętowej, a dolegliwości okolicy pięty” – wystąpienie ustne, XXXIX Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego. Szczecin 27-29 maja 2010

67. Czyrny Z; „Patrik Haglund - predyspozycja strukturalna dopewnych patologii ścięgna Achillesa” – wystąpienie ustne, XXXIX Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego. Szczecin 27-29 maja 2010

69. Czyrny Z; „Entezopatie – diagnostyka usg i obraz histopatologiczny” – wystąpienie ustne, X Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, 17-20 czerwca 2010, Kraków

70. Czyrny Z; „Anatomia makroskopowa i usg strefy nadgrzebieniowej i podgrzebieniowej pierścienia rotatorów i górnego kompleksu torebkowo-więzadłowego” – wystąpienie ustne, sesja autorska X Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, 17-20 czerwca 2010, Kraków

71. Czyrny Z; „James Warren Sever, Patrik Haglund i zupełnie różne patologie pięty i jej okolic” – wystąpienie ustne, sesja autorska X Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, 17-20 czerwca 2010, Kraków

72. Czyrny Z; „Badanie dynamiczne usg w wybranych patologiach układu mięśniowoszkieletowego” – wystąpienie ustne, sesja autorska X Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, 17-20 czerwca 2010, Kraków

73. Czyrny Z; „Diagnostyka usg nerwów obwodowych kończyny górnej” – wystąpienie ustne, sesja autorska X Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, 17-20 czerwca 2010, Kraków

74. Czyrny Z; „Diagnostyka usg okolicy podeszwowej śródstopia” – wystąpienie ustne. Sesja autorska X Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, 17-20 czerwca 2010, Kraków

75. Czyrny Z; „Anatomia i diagnostyka USG uszkodzeń okolicy podłopatkowej pierścienia rotatorów.” – wystąpienie ustne, XXXVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii. Warszawa 15-18.09.2010

76. Czyrny Z; „Diagnostyka dynamiczna USG deficytów zakresu ruchu stawu łokciowego.” – wystąpienie ustne, XXXVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii. Warszawa 15-18.09.2010

77. Czyrny Z; „Diagnostyka USG tkanek miękkich okolicy stawu skokowo-goleniowego w poszukiwaniu konfliktów.” – wystąpienie ustne, XXXVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii. Warszawa 15-18.09.2010

78. Czyrny Z; "Ultrasonografia barku", SYMPOZJUM "ADVANCES IN MUSCULOSKELETAL AND BREAST IMAGING (WSPÓŁCZESNE ZAGADNIENIA DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ UKŁADU MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWEGO I CHORÓB PIERSI)", zaproszony wykładowca, Organizator - MediPage - Hotel Sheraton, Warszawa, 24-25.09.2010

79. Czyrny Z; "Basics of ultrasonographic picture of tendons' and muscles' traumatic lesions. How to differentiate inflammatory lesions and traumatic lesions". Zaproszony wykładowca, instruktor. Musculoskeletal Sonography Course for Rheumatologists under scientific patronage of the European League Against Rheumatism, 28.09-01-10.2010

80. Czyrny Z; SYMPOZJUM SZKOLENIOWE "Diagnostyka obrazowa barku", sympozjum autorskie (prowadzący/wykładowca), Katedra Radiologii Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Kraków, 27 listopad 2010

81. Czyrny Z; Spotkane z mistrzem, kurs autorski - USG kolana, Warszawa 25-27.03.2011

82. Czyrny Z; "Anatomia makroskopowa i diagnostyczna (USG, RM) pierścienia rotatorów"; IX KONFERENCJA OKRĄGŁEGO STOŁU:BARK I ŁOKIEĆ-diagnostyka,leczenie operacyjne i rehabilitacja, Ustroń 16-17.04.2011

83. Czyrny Z; "Diagnostyka dynamiczna USG deficytów zakresu ruchu stawu łokciowego"; IX KONFERENCJA OKRĄGŁEGO STOŁU:BARK I ŁOKIEĆ-diagnostyka,leczenie operacyjne i rehabilitacja, Ustroń 16-17.04.2011

84. Czyrny Z; "Foot and calf fractures not detected in X-Ray". IV Spotkanie na temat stopy i stawu skokowo-goleniowego (z udziałem gości zagranicznych) 4th Polish Foot and Ankle Meeting with International Participation, Jastarnia, 6-8 października 2011

85. Czyrny Z; "US of the Achilles tendon - basics of anatomy and pathology". IV Spotkanie na temat stopy i stawu skokowo-goleniowego (z udziałem gości zagranicznych) 4th Polish Foot and Ankle Meeting with International Participation, Jastarnia, 6-8 października 2011

85. Czyrny Z; Autorskie sympozjum szkoleniowe "Diagnostyka USG i MR stopy oraz goleni", Katedra Radiologii Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Kraków, 5 listopad 2011

86. Czyrny Z; "Diagnostyka USG stawu biodrowego i jego okolic"; XII Sympozjum Ortopedyczno - Radiologiczne DIAGNOSTYKA OBRAZOWA W ORTOPEDII, Wdzydze Kiszewskie 10-12 Listopada 2011.

87. Czyrny Z; "Rezonans Magnetyczny w diagnostyce układu kostno – stawowego"; Kurs (specjalizacyjny wprowadzający dla radiologów) Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Nr 1-726/1-02-001-2012 „Wybrane zagadnienia z rentgenodiagnostyki”.16/04/2012 – 27/04/2012 Warszawa.

88. Czyrny Z; "Diagnostyka USG kolana z elementami RM"; Sympozjum Spectrum Media, 29 września 2012 Warszawa.

89. Czyrny Z; "Diagnostyka RM kolana z elementami USG"; Sympozjum Spectrum Media, 17 listopada 2012 Warszawa.

90. Czyrny Z; "Rezonans Magnetyczny w diagnostyce układu kostno – stawowego"; Kurs (specjalizacyjny wprowadzający dla radiologów) Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Nr 1-726/1-02-004-2013 „Wybrane zagadnienia z rentgenodiagnostyki”.15/04/2013 – 26/04/2013 Warszawa.

91. Czyrny Z; "DIAGNOSTYKA USG i RM BARKU"; Sympozjum Spectrum Media, 18 maja 2013 Warszawa.

92. Czyrny Z; "DIAGNOSTYKA USG i RM STOPY i GOLENI"; Sympozjum Spectrum Media, 22 czerwca 2013 Warszawa.

93. Czyrny Z; "Anatomia i diagnostyka USG kolana"; Sympozjum Spectrum Media, 19 października 2013 Warszawa.

94. Czyrny Z; "Histoanatomia i diagnostyka USG mięśni i nerwów obwodowych"; Sympozjum Spectrum Media, 16 listopada 2013 Warszawa.

94. Czyrny Z; "Anatomia i diagnostyka RM kolana"; Sympozjum Spectrum Media, 23 listopada 2013 Warszawa.

95. Czyrny Z; "Anatomia i diagnostyka RM kolana"; Sympozjum Spectrum Media, 13 września 2014 Warszawa.

96. Czyrny Z; "Anatomia i diagnostyka USG kolana"; Sympozjum Spectrum Media, 11 październik 2014 Warszawa.

97. Czyrny Z; "Anatomia i diagnostyka USG i RM barku." Kurs artroskopii barku" Centrum Medycznego Ksztalcenia Podyplomowego, maj 2014 Otwock.

98. Czyrny Z; "Anatomia i diagnostyka USG i RM nadgarstka." Kurs chirurgii nadgarstka" Centrum Medycznego Ksztalcenia Podyplomowego, listopad 2014 Otwock.

99. Czyrny Z; "Systemy ścięgniste mięśni: histologia, anatomia prawidłowa i ultrasonograficzna" European Society of Musculoskeletal Radiology Imaging Course "Sports&Arthritis", 7-8 listopad 2014 Wrocław.

100. Czyrny Z; "Diagnostyka USG patologii aparatu wyprostnego kolana (w tym choroba Osgood-Schlattera)" European Society of Musculoskeletal Radiology Imaging Course "Sports&Arthritis", 7-8 listopad 2014 Wrocław.

101. Czyrny Z; "Anatomia ultrasonograficzna i diagnostyka USG pierścienia rotatorów" European Society of Musculoskeletal Radiology Imaging Course "Sports&Arthritis", 7-8 listopad 2014 Wrocław.

102. Czyrny Z; "Anatomia i diagnostyka RM i USG stopy i goleni"; Sympozjum autorskie. Spectrum Media, 18 kwietnia 2015 Warszawa.

103. Czyrny Z; "Anatomia i Diagnostyka USG konczyny Górnej"; Sympozjum autorskie. Spectrum Media, 16 maja 2015 Warszawa.

104. Czyrny Z; "Anatomia i diagnostyka RM kolana"; Sympozjum autorskie. Spectrum Media, 24 października 2015 Warszawa.

105. Czyrny Z; "Anatomy of the rotator cuff muscles"; Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pod patronatem Sekcji Chirurgii Barku i Łokcia PTOiTr: BARK, ŁOKIEĆ, NADGARSTEK. 22-24 października 2015

106. Czyrny Z; "Anatomia makroskopowa i diagnostyczna pierścienia rotatorów"; XV SYMPOZJUM ORTOPEDYCZNO – RADIOLOGICZNE „DIAGNOSTYKA OBRAZOWA W ORTOPEDII“ 5-7 listopada Wdzydze Kiszewskie.

107. Czyrny Z; "Diagnostyka dynamiczna USG deficytów zakresu ruchu stawu łokciowego"; XV SYMPOZJUM ORTOPEDYCZNO – RADIOLOGICZNE „DIAGNOSTYKA OBRAZOWA W ORTOPEDII“ 5-7 listopada Wdzydze Kiszewskie.

108. Czyrny Z; "Anatomia i diagnostyka USG mięśnia dwugłowego ramienia i piersiowego większego"; Sports & Arthritis ESSR Imaging Course SPECIAL FOCUS: UPPER LIMB. Krakow, 12-14 listopada 2015

109. Czyrny Z; "Anatomia i diagnostyka USG kolana"; Sympozjum autorskie. Spectrum Media, 21 listopada 2015 Warszawa.

110. Czyrny Z; "Diagnostyka USG złamań w obrębie stopy"; Sympozjum Diagnostyka Konczyny Dolnej. ESSR. Sheraton Kraków Jesień 2016.

111. Czyrny Z; "Anatomia i diagnostyka USG kolana"; Sympozjum autorskie. Aspen, jesień 2016 Warszawa.

112. Czyrny Z; "Morfologia uszkodzonego WKP w badaniu RM"; Sympozjum "Nierekonstrukcyjne leczenie więzadeł" ,Ortopedika, Styczeń 2017 Warszawa.

113. Czyrny Z; "Diagnostyka USG i RM kolana"; Sympozjum Kliniki Ruchu, Akademia Wychowania fizycznego, wiosna 2017 Warszawa.

114. Czyrny Z; "Diagnostyka USG stopy"; Sympozjum firmy Aspen, Jesień 2017, Hotel Mercure Warszawa.

115. Czyrny Z; "Iniekcje naprawcze"; Off Road Arthroscopy, 12.01.2018, Warszawa

116. Czyrny Z; "Badanie stawu ramiennego"; Euroson 2018, 06-09.09.2018 Poznań

117. Czyrny Z; "Indications for an emergency MSK US"; Euroson 2018, 06-09.09.2018 Poznań

118. Czyrny Z; "Acute muscle injury"; Euroson 2018, 06-09.09.2018 Poznań

119. Czyrny Z; "US of the Osgood-Schlatter disease"; Euroson 2018, 06-09.09.2018 Poznań

120. Czyrny Z; "Rotator cuff"; Euroson 2018, 06-09.09.2018 Poznań

121. Czyrny Z; "Anatomia USG barku"; Euroson 2018, 06-09.09.2018 Poznań

122. Czyrny Z; "Choroba Osgood-Schlattera"; Euroson 2018, 06-09.09.2018 Poznań

123. Czyrny Z; "USG Kolana. Sympozjum autorskie. Aspen. 30.03.2019

124. Czyrny Z; "USG Łokcia. Sympozjum EnelMed, Warszawa 17.05.2019

125. Czyrny Z; "USG RM Barku. Sympozjum autorskie. Aspen. Warszawa 08.06.2019

126. Czyrny Z; "USG Stopy. Sympozjum autorskie. Aspen, Warszawa 05.10.2019

127. Czyrny Z; "USG stawu biodrowego i jego okolic". Kurs Diagnostyka USG narządu ruchu z elementami reumatologii. Kurs praktyczny; wykładowca i instruktor. Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii. Zamość, Marzec 2021

128. Czyrny Z; "USG stawu biodrowego i jego okolic". Kurs Diagnostyka USG narządu ruchu z elementami reumatologii. Kurs praktyczny; wykładowca i instruktor. Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii. Zamość, Czerwiec 2021

129. Czyrny Z; "USG patologii barku". Kurs Diagnostyka USG narządu ruchu z elementami reumatologii. Kurs praktyczny; wykładowca i instruktor. Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii. Zamość, Czerwiec 2021

130. Czyrny Z; "USG stawu biodrowego i jego okolic". Kurs Diagnostyka USG narządu ruchu z elementami reumatologii. Kurs praktyczny; wykładowca i instruktor. Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii. Zamość, Wrszesień 2021

131. Czyrny Z; "USG patologii barku". Kurs Diagnostyka USG narządu ruchu z elementami reumatologii. Kurs praktyczny; wykładowca i instruktor. Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii. Zamość, Wrzesień 2021

132. Czyrny Z; "Anatomia makroskopowa, ultrasonograficzna i rezonansowa stożka rotatorów". XV Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Bydgoszcz 10-11.09.2021

133. Czyrny Z; "Diagnostyka obrazowa zespołów bólowych biodra u młodych dorosłych". VII Wierzejewskiego Sympozjum Stawu biodrowego. Warszawa 24-25.09.2021

134. Czyrny Z; "USG stawu biodrowego i jego okolic". Kurs Diagnostyka USG narządu ruchu z elementami reumatologii. Kurs praktyczny; wykładowca i instruktor. Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii. Zamość, Listopad 2021

135. Czyrny Z; "USG patologii barku". Kurs Diagnostyka USG narządu ruchu z elementami reumatologii. Kurs praktyczny; wykładowca i instruktor. Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii. Zamość, Listopad 2021

136. Czyrny Z; "Systemy ścięgniste mięśni - anatomia i USG". Konferencja "powięź - Fakty i Mity", Zaproszony wykładowca. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsusdkiego w Warszawie, Wydział Rehabilitacji. 20.11.2021 Warszawa.

137. Czyrny Z; "Warsztaty z diagnostyki rezonansowej i USG kończyny dolnej". Canon, 10-11.03.2022 Kraków.

138. Czyrny Z; "USG stawu biodrowego i jego okolic". Kurs Diagnostyka USG narządu ruchu z elementami reumatologii. Kurs praktyczny; wykładowca i instruktor. Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii. Zamość, 14-18 Marca 2022

139. Czyrny Z; "USG patologii barku". Kurs Diagnostyka USG narządu ruchu z elementami reumatologii. Kurs praktyczny; wykładowca i instruktor. Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii. Zamość, 14-18 Marca 2022

140. Czyrny Z; "Warsztaty z diagnostyki rezonansowej i USG kończyny dolnej". Canon, 21,22.04.2022 Wrocław.

141. Czyrny Z; "Warsztaty z diagnostyki rezonansowej i USG kończyny górnej". Canon, 9,10.06.2022 Lublin.

142. Czyrny Z; "USG stawu biodrowego i jego okolic". Kurs Diagnostyka USG narządu ruchu z elementami reumatologii. Kurs praktyczny; wykładowca i instruktor. Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii. Zamość, 13-17 Czerwca 2022

143. Czyrny Z; "USG patologii barku". Kurs Diagnostyka USG narządu ruchu z elementami reumatologii. Kurs praktyczny; wykładowca i instruktor. Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii. Zamość, 13-17 Czerwca 2022144. Czyrny Z; "USG stawu biodrowego i jego okolic". Kurs Diagnostyka USG narządu ruchu z elementami reumatologii. Kurs praktyczny; wykładowca i instruktor. Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii. Zamość, 12-16.09.2022

145. Czyrny Z; "USG patologii barku". Kurs Diagnostyka USG narządu ruchu z elementami reumatologii. Kurs praktyczny; wykładowca i instruktor. Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii. Zamość, 12-16.09.2022

146. Czyrny Z; "Warsztaty z diagnostyki rezonansowej i USG kończyny górnej". Canon, 29-30.09.2022 Wrocław.

147. Czyrny Z; "USG stawu biodrowego i jego okolic". Kurs Diagnostyka USG narządu ruchu z elementami reumatologii. Kurs praktyczny; wykładowca i instruktor. Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii. Zamość, 14-18.11.2022

148. Czyrny Z; "USG patologii barku". Kurs Diagnostyka USG narządu ruchu z elementami reumatologii. Kurs praktyczny; wykładowca i instruktor. Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii. Zamość, 14-18.11.2022

149. Czyrny Z; "USG stawu biodrowego i jego okolic". Kurs Diagnostyka USG narządu ruchu z elementami reumatologii. Kurs praktyczny; wykładowca i instruktor. Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii. Zamość, 12-16.04.2023

150. Czyrny Z; "USG patologii barku". Kurs Diagnostyka USG narządu ruchu z elementami reumatologii. Kurs praktyczny; wykładowca i instruktor. Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii. Zamość, 12-16.04.2023

151. Czyrny Z; "USG stawu biodrowego i jego okolic". Kurs Diagnostyka USG narządu ruchu z elementami reumatologii. Kurs praktyczny; wykładowca i instruktor. Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii. Zamość, 19-23.06.2023

152. Czyrny Z; "USG patologii barku". Kurs Diagnostyka USG narządu ruchu z elementami reumatologii. Kurs praktyczny; wykładowca i instruktor. Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii. Zamość, 19-23.06.2023

153. Czyrny Z; "Diagnostyka obrazowa parametrów stawu rzepkowo-udowego wysoko korelujących z bólem przedniego przedziału kolana. Propozycja własna pomiaru wysokości ustawienia rzepki". XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, Bydgoszcz, 7-9.09.2023

154. Czyrny Z; "Soft tissue and bony anomalies as the cause of the plantar pain". XL Dni Ortopedyczne, Poznań, 22-23.09.2023

154. Czyrny Z; "Macroanatomy and US of the layers of the rotator cuff in the supraspinatus/infraspinatus zone". V Zjazd Polskiego Towarzystwa Artroskopowego, Gdańsk, 19-21.10.2023

155. Czyrny Z; "Diagnostyka obrazowa parametrów stawu rzepkowo-udowego wysoko korelujących z bólem przedniego przedziału kolana. Propozycja własna pomiaru wysokości ustawienia rzepki". V Zjazd Polskiego Towarzystwa Artroskopowego, Gdańsk, 19-21.10.2023

USG, rezonans magnetyczny